Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Informacje i aktualności

 • II nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, iż od dnia 16.04.2024 r. do dnia  30.04.2024 r.  rozpoczyna II nabór wniosków  „o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

 • Informacja - Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie - Pożyczka na samozatrudnienie

  Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie - Pożyczka na samozatrudnienie   Kwota pożyczki 150.807,20 zł jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia   Grupa docelowa Osoby nie posiadające zatrudnienia oraz nie wykonujące innej pracy zarobkowej, a...

 • Środki PFRON - nabór wniosków!

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach informuje, że w ramach środków PFRON przyznanych na formy aktywizacji zawodowej na rok 2024 zaplanowano realizację staży oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o wnioski stażowe to będą one przyjmowane wyłącznie w formie...

 • Nowy Regulamin - Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania

  Ujednolicony regulamin zwrotu kosztów przejazdu na staże i do pracy wprowadzono od dnia 9 kwietnia 2024 r.  W zakresie rozliczania zwrotów kosztów przejazdu przyznanych w oparciu o wcześniej obowiązujące regulaminy należy się kontaktować z pracownikami merytorycznymi: Dojazdy na staż, pok. 10, tel. 48 614 66 81 wew. 50 ...

 • Zapraszamy do korzystania ze wsparcia PUP!

  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, przypomina że cały czas prowadzone są nabory odnośnie realizacji form wsparcia dla osób bezrobotnych i pracodawców oraz przedsiębiorców. Chodzi tu między innymi o: staże, prace interwencyjne, szkolenia, bony na zasiedlenie, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie działalności...

Czytaj więcej w temacie: Informacje i aktualności

     Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" . Projekt...

Projekt dla osób młodych w wieku 18-29 lat   Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zachęca osoby młode do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2020 kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

    Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" dofinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

     Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" . Projekt...

Projekt dla osób młodych w wieku 18-29 lat   Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zachęca osoby młode do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2020 kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

    Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" dofinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

ul. Zdziczów 1
26-900 Kozienice

NIP 812-17-34-685

1. Wydział Ewidencji i Świadczeń: (48) 614-66-99,
2. Centrum Aktywizacji Zawodowej:
    Wydział Usług i Instrumentów Rynku Pracy:
(048) 614-66-51
    Wydział Aktywizacji Rynku Pracy:  (048) 614-66-81
3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny: (048) 614-66-91
4. Wydział Finansowo-Księgowy:  (048) 614-67-16

e-mail: wako@praca.gov.pl
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30

 

w ostatnim dniu każdego miesiąca rejestracja i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy do godziny 11:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę