Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Informacje i aktualności

 • Roboty publiczne! Nabór tylko do 9 sierpnia!

  Samorządy zainteresowane realizacją kolejnych umów w ramach robót publicznych  w roku bieżącym informujemy, że ze względu na ograniczone środki finansowe nabór wniosków na roboty publiczne będzie prowadzony do 9 sierpnia 2024 r. (do końca dnia roboczego). Dlatego też prosimy o poinformowanie o tym również podległych...

 • Zmiany w sposobie wyliczania pomocy de minimis!

  W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r., które zastąpiło dotychczasowe rozporządzenie 1407/2013, zmianie ulega sposób wyliczania pomocy de minimis wykazywanej na etapie aplikowania o formy związane z udzielaniem tej pomocy (np. prace interwencyjne, środki na działalność...

 • Ośrodek Reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej - rekrutacja!

  Ośrodek Reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej poszukuje osób do pracy w Kompani oraz Orkiestrze (muzyków) Reprezentacyjnej WOT. Żołnierz w stopniu szeregowego...

 • Wznowienie naboru na prace interwencyjne - nowy formularz wniosku!

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach informuje, że z dniem 10 lipca 2024 r. wznowiony został nabór wniosków  o organizowanie   prac interwencyjnych z pomocą de minimis. W ramach tej formy obowiązuje nowy formularz wniosku, który należy pobrać ze strony: ...

 • Szkolenia dla firm! Ogłoszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pełniący funkcję Operatora PSF usług rozwojowych planuje pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie na usługi rozwojowe w lipcu 2024 roku .   Aby uzyskać dofinansowanie w ramach projektu Wnioskodawca powinien: 1. wybrać odpowiednie szkolenie z Bazy Usług Rozwojowej i zarejestrować się w...

Czytaj więcej w temacie: Informacje i aktualności

     Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" . Projekt...

Projekt dla osób młodych w wieku 18-29 lat   Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zachęca osoby młode do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2020 kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

    Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" dofinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

     Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" . Projekt...

Projekt dla osób młodych w wieku 18-29 lat   Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zachęca osoby młode do udziału w projekcie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2020 kontynuuje realizację projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata...

    Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" dofinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

ul. Zdziczów 1
26-900 Kozienice

NIP 812-17-34-685

1. Wydział Ewidencji i Świadczeń: (48) 614-66-99,
2. Centrum Aktywizacji Zawodowej:
    Wydział Usług i Instrumentów Rynku Pracy:
(048) 614-66-51
    Wydział Aktywizacji Rynku Pracy:  (048) 614-66-81
3. Wydział Organizacyjno-Administracyjny: (048) 614-66-91
4. Wydział Finansowo-Księgowy:  (048) 614-67-16

e-mail: wako@praca.gov.pl
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30

 

w ostatnim dniu każdego miesiąca rejestracja i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy do godziny 11:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę