Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


Informacje i aktualności

Nabór wniosków stażowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że można składać już wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. W roku 2019 staże realizowane będą przede wszystkim w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej: W ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez...

Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)"

    Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że rozpoczyna realizację projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie...

Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2019 kontynuuję realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych...

Nowy formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że w 2019 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, który jest udostępniony w zakładce "Dokumenty do pobrania/staże" . Prosimy o stosowanie nowego formularza wniosku, ponieważ zawiera on klauzulę wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony danych...

Zaproszenie dla instystucji szkoleniowych do składania ofert w zakresie prowadzonych usług szkoleniowych na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym do siedziby działalności instytucji szkoleniowej, uaktualniony na 2019 rok do składania ofert szkoleniowych w zakresie prowadzonych usług szkoleniowych, tj. na...

Czytaj więcej w temacie: Informacje i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach

ul. Zdziczów 1
26-900 Kozienice

NIP 812-17-34-685

Centrala: (48) 614-66-99, (048) 614-66-51
e-mail: wako@praca.gov.pl
 

Godziny otwarcia urzędu

poniedziałek – piątek: 7:30 - 15:30

 

w ostatnim dniu każdego miesiąca rejestracja i obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy do godziny 11:00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę