Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


Nagłówek

Aktualności

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza do korzystania z form aktywizacji osób bezrobotnych!

  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn a także pracodawców do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. W sposób szczególny zapraszamy do korzystania ze: szkoleń indywidualnych, staży, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji...

 • III Nabór wniosków z KFS w 2017 r. - zakończony

  III Nabór wniosków z KFS w 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, iż od nia 09.06.2017 r. do dnia 23.06.2017 r. rozpoczyna się trzeci nabór wniosków "o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na kształacenie ustawiczne pracowników i pracodawcy". Szczegółowe informacje w załaczniku. ...

 • Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania.

  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych....

 • Program regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych

  W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje program regionalny „Mazowsze 2017" (finansowany w ramach Funduszu Pracy), który adresowany jest  do osób długotrwale bezrobotnych. Zaplanowane w programie formy wsparcia to: staże, roboty publiczne, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie...

 • Program specjalny dla osób, którym określono III profil pomocy

  W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje program specjalny „Oddaleni powracają III" w ramach którego wspierane są osoby długotrwale bezrobotne, którym określono III profil pomocy (tzw. oddaleni od rynku pracy). Uczestnicy programu będą brać udział w stażach, które poprzedzone będą poradnictwem zawodowym...

 • Opis projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”

  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)". Projekt...

 • Opis projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”

    Powiatowy Urząd  Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)" . Projekt realizowany jest w...

 • Informacja w sprawie staży

  W związku z pojawiającymi się zapytaniami  informujemy, że aktualnie osoby bezrobotne, które uczą się/studiują zaocznie i finansują tą naukę ze środków prywatnych, nie są wykluczone z udziału w stażach realizowanych przez Urząd Pracy (chodzi tu zarówno o staże finansowane ze środków krajowych jak i unijnych). Jednak...

 • Termin odbioru stypendium i zasiłku dla bezrobotnych

      Termin odbioru stypendium i zasiłku dla bezrobotnych Osoby, których nazwiska zaczynają się na litery: LISTOPAD 2020 GRUDZIEŃ 2020 STYCZEŃ 2021 LUTY 2021 od A do Ż 10-13.11.2020 10-14.12.2020 12-14.01.2021 10-12.02.2021   Miejscem wypłaty świadczeń są wszystkie oddziały...

 • Informacja o okresie podstawowym pobierania zasiłku

  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, iż podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego od 01.01.2017 r. będzie wynosił 365 dni z uwagi na fakt iż stopa bezrobocia na obszarze Powiatu Kozienickiego przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Podstawa prawna Art. 73 ust 1 p.2 lit. a...

Wyświetlanie 221 - 230 z 230 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę