Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2021r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

                                                       Projekt dla osób młodych w wieku 18-29 lat Szukasz pracy lub chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zastanawiasz się...

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że obecnie dysponuje funduszami na bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu...

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w roku 2021 kontynuuje realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych...

     Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" . Projekt...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę