Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach


Nagłówek

Aktualności

III Nabór wniosków z KFS w 2017 r. - zakończony

III Nabór wniosków z KFS w 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, iż od nia 09.06.2017 r. do dnia 23.06.2017 r. rozpoczyna się trzeci nabór wniosków "o przyznanie środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego na kształacenie ustawiczne pracowników i pracodawcy". Szczegółowe informacje w załaczniku. ...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania.

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych....

Program regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje program regionalny „Mazowsze 2017" (finansowany w ramach Funduszu Pracy), który adresowany jest  do osób długotrwale bezrobotnych. Zaplanowane w programie formy wsparcia to: staże, roboty publiczne, szkolenia indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie...

Program specjalny dla osób, którym określono III profil pomocy

W roku 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje program specjalny „Oddaleni powracają III" w ramach którego wspierane są osoby długotrwale bezrobotne, którym określono III profil pomocy (tzw. oddaleni od rynku pracy). Uczestnicy programu będą brać udział w stażach, które poprzedzone będą poradnictwem zawodowym...

Opis projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)". Projekt...

Opis projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”

  Powiatowy Urząd  Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)" . Projekt realizowany jest w...

Informacja w sprawie staży

W związku z pojawiającymi się zapytaniami  informujemy, że aktualnie osoby bezrobotne, które uczą się/studiują zaocznie i finansują tą naukę ze środków prywatnych, nie są wykluczone z udziału w stażach realizowanych przez Urząd Pracy (chodzi tu zarówno o staże finansowane ze środków krajowych jak i unijnych). Jednak...

Termin odbioru stypendium i zasiłku dla bezrobotnych

    Termin odbioru stypendium i zasiłku dla bezrobotnych Osoby, których nazwiska zaczynają się na litery: WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ od A do Ż 10-12.09.2018 10-12.10.2018 12-14.11.2018 11-13.12.2018   Miejscem wypłaty...

Informacja o okresie podstawowym pobierania zasiłku

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, iż podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego od 01.01.2017 r. będzie wynosił 365 dni z uwagi na fakt iż stopa bezrobocia na obszarze Powiatu Kozienickiego przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Podstawa prawna Art. 73 ust 1 p.2 lit. a...

Wyświetlanie 71 - 79 z 79 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę